WelkomCursussenSpreek mij aan!StudiedagenGebarenContact
Gebaren
Wie
Deze gebarencursussen zijn voor paramedici, ouders, begeleiders, hulpverleners die vaardig willen worden in het communiceren met ondersteunende gebaren.

Doel
Nederlands met gebaren is een visuele weergave van (een deel van) een gesproken taal, waarbij gebaren uit het lexicon van de Nederlandse gebarentaal geleend worden ter ondersteuning van de gesproken taal. De grammaticale structuur van NmG is in principe die van het Nederlands. Tijdens de logopedische behandelingen maken beide logopedisten veel gebruik van Nederlands met ondersteunende gebaren en zien hier goede resultaten mee. Alle cursussen NmG zijn onder auspiciŽn van het Nederlands gebarencentrum Bunnik.

Nederlands met gebaren in de communicatie met kinderen 1 en 2
Deze cursus werd speciaal ontwikkeld door het gebarencentrum Nederland in samenwerking met de scholen voor slechthorende kinderen en kinderen met een spraak- of taalstoornis en wordt ook op verschillende scholen gegeven aan leerkrachten en ouders. Het lexicon is gericht op het gebruik van gebaren voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. Zowel de cursus NmG 1 als NmG 2 bestaat uit 10 lessen van 2 tot 2 Ĺ uur. Het aantal deelnemers is maximaal 12 personen Aan het einde van de cursus krijgt U een bewijs van deelname. De cursus kan worden afgesloten met een toets. Als U slaagt krijgt U een officieel certificaat van het gebarencentrum Nederland.

Nederlands met gebaren voor paramedici
Deze cursus werd speciaal ontwikkeld voor multidisciplinaire teams. Naast een behoorlijke woordenschat krijgt u ook oefeningen om de gebaren in de praktijk toe te leren passen. De woordenschat is aangepast aan de therapeutische setting. Er wordt gewerkt met rollenspelen en aan de hand van ingeleverde filmopnames word uw eigen vaardigheid geanalyseerd en verbeterd. Deze training blijkt erg goed te zijn voor de teambuilding! De lessen zijn interactief, praktisch en zeer tot de verbeelding sprekend.
De cursus bestaat uit 5 lessen van 3 uur. Het aantal deelnemers is maximaal 12 personen

Nederlands met Gebaren in de communicatie met peuters
Deze cursus werd speciaal ontwikkeld door het gebarencentrum Nederland in samenwerking met de scholen voor slechthorende kinderen en kinderen met een spraak- of taalstoornis en wordt ook op verschillende scholen gegeven aan leerkrachten en ouders. Het lexicon is gericht op het gebruik van gebaren met kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar.
De cursus NmG met peuters bestaat uit 6 lessen van 2 Ĺ uur. Het aantal deelnemers is maximaal 12 personen Aan het einde van de cursus krijgt U een bewijs van deelname.

Gebaren met je baby
Het maken van gebaren is voor hele jonge dove en slechthorende kinderen essentieel voor hun (taal)ontwikkeling. Al heel vroeg maken zij via gebaren hun wensen en behoeften duidelijk, vaak eerder dan hun horende leeftijdsgenootjes. Voor sommige mensen is dat een aanleiding geweest om ook gebaren bij horende babyís vanaf 6 maanden te introduceren. Het uitgangspunt van het gebarencentrum is dat het voor elke baby en ouder belangrijk is om goed met elkaar te communiceren op welke manier dan ook.
De cursus gebaren met je baby bestaat uit 4 lessen van 2 tot 2 Ĺ uur. Het aantal deelnemers is maximaal 12 personen

Accreditatie
De cursus is niet geaccrediteerd maar levert 20 studiepunten op voor logopedisten.

Locaties en data
Alle cursussen gebaren kunnen op maat worden gemaakt.
Locatie en data zijn in overleg.

Aanmelden of informatie: info@logopediebijdownsyndroom.nl of bezoekt u de website: www.anneliesvriends.nl
Groepsgrootte: Maximaal 12 personen